IKARIKAR http://www.ikar.sk

@ndrew

 

Terra Avium (@ndrew)12.9.2012
 

Prelúdium „A keď prišiel súdny deň a boh zmietol hriešnikov zo sveta. Len jedna zem bola ušetrená. Keď sa oceány dmuli a búrili, tento požehnaný svet, hriechom nedotknutý, stúpal vo svojej čistote, až k božskému majestátu. Tam spočívať bude... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

@ndrew

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: