IKARIKAR http://www.ikar.sk

Adam Nógell

 

Tylan (Adam Nógell)4.5.2014
 

Ľudia v Argsase sa rodia so špeciálnymi schopnosťami. V ôsmom roku života ich potom zaradia do jednej zo siedmich frakcií. Každá frakcia, bojovníci, lovci, mágovia, asasíni, druidi, šamani a mnísi, má vlastný hrad, kde vyrastajú všetci mladí a... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Adam Nógell

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: