IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Adrijka

O mne

Venujem sa písaniu básní, poviedok a fotografovaniu.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: