IKARIKAR http://www.ikar.sk

Agnes

 

Odkaz (Agnes)28.5.2015
 

Za oceánom v krajine známej, bieda,utrpenie,bolesť panuje. Azda je to údel krajiny danej, za každú pomoc človek ďakuje. Tak krásna zem a ľudia plačú tam, v náručí dieťa matke umiera. Zápasí s osudom každý sám, do tváre ho deň za dňom udiera. Častokrát... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Agnes

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: