IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Aingeal

anime-angel_00177100.jpg
O mne

Charakterizujú ma len tri vlastnosti:
> tajomná
> mlčanlivá
> tvorivá
Už od útleho veku som vedela, čo chcem. A to je písať tak, aby to bavilo mňa a zároveň bavilo ďalších ľudí. To sa stalo mojim pravidlom.


 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: