IKARIKAR http://www.ikar.sk

Ako je platený autor za svoju knihu? (Simona B.) Celkový počet komentárov: 1
 

Simona B. sa pýta:

     Každý píše preto, že má chuť, chce, ale píše aj pre čitateľov a napokon by mal za to dostať nejaké peniaze. Rozprávala som sa s viacerými autormi a vo vydavateľstvách je to zdá sa rôzne. Nejaká pevná čiastka, percentá - viete mi povedať nejaký štandardný prístup k odmeňovaniu? Je to na dohode vydavateľa a autora? Alebo je to predpísané? Záleží len na tom, koľko predám? Skúste nám to osvetliť, prosím.

 

Valeria Malíková, riaditeľka vydavateľstva Ikar:

     Autor štandardne dostáva „nejaké peniaze“. V serióznom vydavateľstve ide o presne dohodnutú odmenu za vytvorenie diela a udelenie licencie na tzv. šírenie (predaj) diela. Samozrejme, že stanovenie odmeny je vždy dohodou zmluvných strán, to znamená autora a vydavateľstva.

     Ako na Slovensku tak v zahraničí je štandardné odmeňovanie autorov vychádzajúce z predaja jeho titulu a je vyjadrené % –om z maloobchodnej ceny bez DPH. V praxi to znamená, že autorovi prináleží odmena za každý jeden predaný kus jeho diela.

     Výška % je individuálna.

     Súčasne autor dostáva tzv. nenávratnú garanciu (zálohu) hneď pri vydaní diela, ktorá nezávisí od skutočného predaja. Garancia je stanovená fixnou čiastkou a táto čiastka sa započítava oproti celkovej odmene. Následne po vyhodnotení predaja za určité obdobie (polrok, rok) dostáva autor odmenu závislú od skutočného predaja, pokiaľ mu na ňu po započítaní garancie vznikne nárok.

 Komentáre

gabriel németh19.12.2013
 

Tento príklad by sa dalo rozmeniť na drobné? Nejakým príkladom, napríklad, ako je to vo vydavateľstve Ikar, konkrétnejšie.

Ďakujem.

Celému kolektívu vydavateľstvu Ikar želám šťastné a veselé Vianoce 2013,a samozrejme všetkým mámtalenťákom i niemámtalenťákom.

Upozornenie správcu

Napíšte text v rámiku do poľa pod ním. V prípade, že nebude správne vyplnený mail_to_by_send

sec 

Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: