IKARIKAR http://www.ikar.sk

Anna Bednáříková

 

život (Anna Bednáříková)24.1.2011
 

Začiatok dňa je v začiatku je v zrnku je v pokoji v začínajúcej láske vo vytvárajúcej sa kvapke v trblietajúcej sa vločke v novom zrodení. Čo je moje vnútro? spleť neucelených myšlienok a nápadov pokusy o konanie dobra trhliny zhlukov a... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Anna Bednáříková

O mne

Poetka, publicistka v odbornej literatúre, fyzička a informatička, vysokoškolská pedagogička sa začína dostávať do povedomia ružomberskej i slovenskej kultúrnej obce. Ing. Anna Kútna žije a tvorí v Ružomberku – Černovej, kde absolvovala i základné školstvo. V r. 1982 maturovala na SOU papierenskom v Ružomberku. Vysokoškolské štúdium (1991-1996) a titul inžinierky získala na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, kde súčasne vyštudovala aj doplnkové pedagogické štúdium (1994-1996). V r. 2007 vykonala dizertačnú skúšku (doktorandské štúdium) na EF ŽU v Žiline.
Vystriedala viacero pedagogických i nepedagogických zamestnaní v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku, kde dnes pracuje na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku na Katedre informatiky ako asistentka.
Písať poéziu začala „do šuflíka“ z vlastnej potreby prezentovať svoje pocity i názor. S „kožou na trh“ vyšla po prvý krát v r. 2007 v zborníku „O cenu Slovenského učeného tovarišstva“, kde boli uverejnené jej básne. V roku 2008 sa podujala na odvážnejší čin a súkromným nákladom vydala zbierku básní „Hľadám“. V odbornej publicistike a redakčnej práci sa okrem mnohých príspevkov v rôznych periodikách prezentovala, napr. ako zostavovateľka zborníka „Informatika v škole a v praxi“ z medzinárodnej rovnomennej konferencie.
Do „oficiálnej“ literatúry vstupuje však básnickou zbierkou „Úlomky šťastia“ (Ružomberok, 2009).

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: