IKARIKAR http://www.ikar.sk

Anna Vašková

 

Už neplačem (Anna Vašková)21.3.2011
 

Toto je skutočný príbeh. Vysporiadanie sa s minulosťou. Nebude dlhé. Kapitoly sú krátke.Prajem príjemné čítanie... pokračovanie
 
 

Verše pre milú spomienku (Anna Vašková)16.3.2011
 

Pre Teba dnes na oblohe zapálili hviezdy, pre Teba sa zrodí slnko, pre Teba sa brieždi. Zaželaj si pieseň vánku, z dúhy pestrú maľovanku. Čo len chceš, to žiadaj pre dnešok! Kým mesiac Ťa do kolíše, nájde vhodný prístrešok, moje pero dopletie Ti... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Anna Vašková

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: