IKARIKAR http://www.ikar.sk

Barbora Hlúbiková

 

Benátske prázdniny (Barbora Hlúbiková)20.5.2011
 

Tajomná postava kráča čiernou nocou. Počuť iba kroky a klopkanie paličky. Klop, ...klop,...klop... Míňa domy, akoby išla bez cieľa. Ale aj tak sa ponáhľa. Monotónne klopkanie vyruší náhli impulz. Cesta sa začne zvažovať, dlažbu vystrieda štrk. Osoba... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Barbora Hlúbiková

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: