IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Beáta Plučinská

Tvoj život patrí len tebe,
ale tvoje rozhodnutia menia svet.
O mne

Rada čítam a píšem.
Rada snívam a žijem.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: