IKARIKAR http://www.ikar.sk

Dávid D

 

Nie koniec,ale časť. (Dávid D)14.1.2010
 

báseň o tom,čo čaká každého z nás... ... pokračovanie
 
 

Cit,ktorý bol zabitý... (Dávid D)6.1.2010
 

Príbeh zo života,príbeh o tom ako realita dokáže zabiť sny... ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Dávid D

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: