IKARIKAR http://www.ikar.sk

DETEKTÍV ZO STARÉHO SÍDLISKA Tajomstvo Huňadyho veže (Eva H.)6.2.2019
 

0
 počet hodnotení: 0
prečítané 13, Komentáre 17

 
...
hodnotiť:
hodnotiť
12345

 


Komentáre

Eva H7.2.2019
 

No...zistila som, že detektív veľa toho nemôže. Ani vypočúvať podozrivého, ani zisťovať zdravotný stav, nesmie pátrať po jeho politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení či po príslušnosti k rase, etnickej skupine, alebo národnosti. Zároveň má zákaz zisťovať zdravotný stav či sexuálne sklony. No a ten môj detektív robí všetko zakázané.

Eva H7.2.2019
 

Ďakujem Alia za pomoc a že si si našla čas. Áno on ich bude vypočúvať na zámku, už po rozhovore s lekárom, čo je tiež zvláštne že lekár je žena. Príbeh nie je len o vražde. Sojka nemá právo vypočúvať, lenže keď on rozpráva príbeh. Je to v prvej osobe písané tak neviem, asi bude len prísediaci a kompetentný bude vypočúvať podozrivých. Prehliadky v dome a inde nebude robiť sám.

Alia S. 8.2.2019
 

Čo je zvláštne na tom, že lekár je žena? Veď v našom zdravotníctve pracuje prinajmenšom toľko žien ako mužov.

Alia S. 8.2.2019
 

Ak bude podozrivého vypočúvať kompetentný, t. j. človek oprávnený, odborne spôsobilý, vie si sám utvoriť obraz a vyvodiť dôsledky, vie, ako vyšetrovať, ako a aké otázky klásť, aj usvedčiť zločinca na základe dôkazov a nepotrebuje prísediaceho z radov laickej verejnosti, ktorý mu je vlastne nanič.

Prehliadky v dome nebude robiť sám - ani tam nemá čo civilný občan hľadať.

Žiaľ, sú predpisy a tie sa nesmú porušiť, ak vyšetrovatelia nechcú prísť o miesto.

Možno keby si príbeh, ak ti to okolnosti dovoľujú, umiestnila napríklad na začiatok minulého storočia, keď sa polícia riadila iným a pripúšťala zasahovanie súkromných detektívov, ale tiež len do určitej miery, ale to by zas bolo o to ťažšie, že by si musela zistiť, ako to aj vtedy fungovalo. Napísať detektívku či kriminálku je obtiažnejšie, ako sa zdá, autor musí mať aspoň základné znalosti a nepripustiť kardinálne omyly, vychádzajúce z domnienok.

Eva H7.2.2019
 

Vypočuť zamestnancov, podozrivých a nájsť páchateľa.

Alia S. 7.2.2019
 

Sám to nezvládne. A nezabudni - musí komunikovať s technikmi, aby zistil, aké stopy zaistili, so súdnym lekárom, aby vedel presne, čo sa vlastne obeti stalo, potom musí u príbuzných a priateľov, i v zamestnaní, zistiť, s kým sa stýkal, kto spadá do okruhu podozrivých, aký môže byť motív...
A to bude podozrivých vypočúvať u seba v kancelárii? Zavolá ich na výsluch? Súkromnému detektívovi sa nemusia občania podriadiť a on nemá právo ich vypočúvať. Ani u nich robiť prehliadku. Na to sú súdne príkazy, kriminalisti, aby som bola presná, teda oprávnené orgány. Prišla by si na výzvu do kancelárie súkromného detektíva a odpovedala mu na rôzne otázky? Ja nie.
Evka, asi ti do toho príliš zasahujem, ale už po prológu a 1. kapitole mám obavy, že tvoje dielo nezvláda to, čo by malo.
Nemusíš vychádzať exaktne z kriminalistickej praxe, ale mala by si sa k nej aspoň priblížiť.

Eva H7.2.2019
 

Prvý kontakt s potenciálnym klientom býva najčastejšie po telefóne. Zákazník sa zverí, čo ho trápi, a detektív s ním dohovorí informačnú schôdzku. Na tej sa dopodrobna preberá prípad a jeho okolnosti.
Vysoký podiel detektívnych prípadov tvoria manželské nezhody, ako napríklad nevery. Zvyšok tvoria veľmi rôznorodá zmes: podozrenie medzi podnikajúcimi spoločníkmi alebo obavy rodičov, či ich dieťa neprepadá závislostiam.
Na prvej schôdzke sa detektív sústredí aj na psychiku zákazníka, aby neskôr vedel, ako mu má oznamovať svoje poznatky, ktoré často nie sú pozitívne. No neviem, čo s mojou úbohou vraždou:) Vražda je síce zaujímavejšia než nejaké sledovanie.

Eva H7.2.2019
 

Zdá sa, že všetko musím prepísať od A po Z. Kto bude platiť a kedy s kým spísať faktúru, dohodu atď. keď sa obeť našla ráno v Huňadyho sále, ku ktorej bol už privolaný súdny lekár aj ostatní členovia zaisťujúci dôkazy? Všetci sú už na zámku a zamestnanci čakajú na výsluch. Mám dojem, že detektív takúto prácu ani nevezme a vyrieši to samotná polícia. Asi som napísala ľahký príbeh pre školáka.

Alia S. 7.2.2019
 

Však a čo mal vlastne, akú úlohu, v prípade Sojka?

Eva H7.2.2019
 

Dobre...Varga bude ten človek, ktorý objedná vyriešenie prípadu. Bude len ako pán Varga. Alebo je nutné napísať kto je, čo je zač a odkiaľ je a čo robí?

Alia S.7.2.2019
 

Našla som ti toto:

\"Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích, poplachových systémov, systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí).
Poznáme tri druhy bezpečnostnej služby:

strážna služba,
detektívna služba,
odborná príprava a poradenstvo.

Pod detektívnou službou rozumieme hľadanie osoby, majetku, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby, vrátane informácií o ich majetkových pomeroch, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky a získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.\"

Takže, aby si bola presná, nemôžeš v našich podmienkach nechať urobiť všetku prácu, celé vyriešenie prípadu, za kriminalistov jednému človeku, resp. dvom. Súkromné bezpečnostné služby pracujú ako doplnkové. A už vôbec nefunguje niečo také, že riaditeľ zavolá a detektív sa zdvihne, odchádza na miesto činu. To je príliš zjednodušený pohľad. V prvom rade musí byť písomná objednávka, aby následne mohla byť vystavená faktúra za poskytnuté služby. Nechcime veriť, že detektív dostane od riaditeľa/náčelníka pár info po telefóne, všetko potom vysleduje, vyrieši za celé tímy kriminalistov, technikov, pozná dokonale balistiku, orientuje sa vo forenznej medicíne, daktyloskopii, trasológii, vie, ako vypočuť svedkov i podozrivých atď., skrátka zvládne všetko, čo celé tímy, ako píšem, a potom dostane peniaze len tak do vačku.

No a ďalšia vec:
na základe strohého telefonátu predsa nemôže odísť.
Najlepšie by bolo riadne sa informovať, ako to v skutočnosti chodí, ako zadávateľ (aby som nezabudla, vopred by mali mať uzavretú zmluvu o spolupráci, nie že sa detektív niekam presťahuje, čaká v kancelárii a riaditeľ polície mu len tak z ničoho nič zavolá) poskytne potrebné údaje, aby nezostalo len pri tom, že niekto povie pár viet do telefónu, detektív si nič nezapíše, nepotrebuje presnú adresu, presne, čo má vlastne robiť a stačí mu fotoaparát a ďalšie \"dôležité veci\" - aké vlastne? Ide brať otlačky prstov podozrivým, ohliadnuť mŕtvolu, či len fotograficky zdokumentovať miesto incidentu? Ale na to sú technici, nie detektívi.
Je to zložitejšie a ja uverím až vtedy, keď budú minimálne naplnené moje očakávania v tom, čo o kriminalistike viem, a ocením, ak sa dozviem niečo, čo o kriminalistickej praxi neviem.
Musíš sa rozhodnúť sama. Však skús vkladať, čo máš napísané, uvidíme.

Eva H7.2.2019
 

Ďakujem Alia. Prekukla som nejaké chybičky. Lenže teraz som asi v prdeli, mám už celú detektívku a pracujem už na druhej časti. Diablova pomsta. Róbert rieši ďalší prípad. Takže...mám tu pána Vargu ktorý je z polície a oni s ním spolupracujú. Už čaká na zámku. Čítala som články na internete a jeden detektív v ňom opisoval svoju prácu a že úzko spolupracuje s políciou. Akože majú len ľahké prípady ako sú podvody, nevera, korupcia atď. ale mali aj jeden prípad vraždy, že sa polícia na nich obrátila. Tak som ich primiešala do detektívky. Neviem, či Vargovi mám dať úlohu inšpektora alebo...neviem ako ho nahradiť. Neviem či budem vedieť zmeniť to čo som napísala. Inak ďakujem za rady.

Alia S. 7.2.2019
 

1. kapitola:

- \"prenajal som priestor\" = prenajal niekomu druhému, v tvojom prípade on si ho prenajal od niekoho, takže doplň \"si\",
- výmena nás vytrhlA, nie vytrhlO
- jedalníček = jedálniček,
- \"zazvoní mu telefón na pevnej linke\" je nesprávne zoštylizované,
- stojacích = stojacich.

Kapitola je prikrátka, žiada sa trochu dlhšia.

Fajn, detektívky mám rada, preto ťa budem sledovať, ale... zdá sa mi, že tvoríš a rovno uverejňuješ. Vhodnejšie by bolo napísať veľa častí vopred, aby sa ti nestalo, že budeš potrebovať spätne zakomponovať detail, osobu, čokoľvek a bude neskoro.

No a jedna vec ti unikla riadne: riaditelia našich policajných zborov, resp. oddelení či ústavov kriminalistiky, nikdy nežiadajú riešiť prípad súkromným detektívom. Kriminalisti sú školení, sú to profesionáli, načo by potom boli? Stačilo by mať jedného človeka, ktorý vždy objedná vyriešenie prípadu u súkromného detektíva a fertik!
Ale vážne, u nás v súčasnosti taká prax nie je. Odporúčam prerobiť.

Eva H6.2.2019
 

Ďakujem Alia. Presne s farbami som mala problém ako ich napísať. Mala som to napísané aj tak ako ty píšeš. Trikrát som ich menila. Nevedela som si poradiť a ani stránky na internete mi nepomohli. Potrebovala som poradiť. Niečo som čítala o psychiatrii v Hronovciach a o nej píšu ako o nemocnici. Prvú kapitolu som ešte sem nedala, toto je úvod, len neviem či ho môžem považovať za prológ. Ďakujem, že si napísala. Vážim si tvoje rady, pomáhajú.

Alia S. 6.2.2019
 

1. kapitola

Navrhujem opraviť:
- živým sa = živím sa,
- IQ je skratka pre inteligenčný kvocient, takže za ňou nie je nutné napísať \"kvocient\",
- \"je hospitalizovaná v psychiatrickej nemocnici\" - skôr si myslím, že na psychiatrickom oddelení, keďže asi na Slovensku neexistuje samotná nemocnica čisto psychiatrická,
- zeleno-modré oči: so spojovníkom sa farby píšu vtedy, ak má predmet obe farby. Ak sa napíše napr. červeno-biela vlajka, znamená to, že nie je ružová, ale má červené aj biele bodky, pásiky... čokoľvek, podobne žlto-modrá nie je zelená, znamená to, že predmet má obe farby. Ak napíšeš zeleno-modré, čitateľ by si mohol predstaviť jedno zelené, druhé modré, alebo každé pol na pol. Takže v tomto prípade musíš napísať: zelenomodré oči (niečo medzi obomi farbami)
- rozdeľ text do viac odsekov, aby sa lepšie čítal.

Eva6.2.2019
 

Eva zdravi Evu :) Nove dielko, super! Tesim sa na zapletky a napinavy dej.

Eva H6.2.2019
 

Zdravím Evka. Ďakujem že si napísala. Trochu sa obávam, ale budem pokračovať. :))

Upozornenie správcu

Napíšte text v rámiku do poľa pod ním. V prípade, že nebude správne vyplnený mail_to_by_send

secNávštevník

 

Profil autora

Eva H.

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: