IKARIKAR http://www.ikar.sk

Dia Dadas

 

V smrti život duše (Dia Dadas)12.12.2012
 

Životy bytostí, ovládaných chuťou po moci a vášni zabíjať, podliehajú nešťastnému osudu. Ich nevyslovené prosby zanikajú v biede a utrpení. Podarí sa bytostiam dosiahnuť mier alebo podľahnú temnote?... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Dia Dadas

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: