IKARIKAR http://www.ikar.sk

Domenica Margaretta Anyou

 

 88. Ribu (Domenica Margaretta Anyou)2.3.2011
 

Automatický zvukový prepis súkromného emočného záznamu etnografky Masyhur. 5.seni, kemahiran 12567. Kráčala som pomaly stíchnutým lesom, pomaly,zo zatajeným dychom. Konečne som sa dostala do odľahlého kúta doliny, kam nechodieval ani Tinggi, do... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Domenica Margaretta Anyou

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: