IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Dominika Hladíková

O mne

Som človek, ktorý rád píše poéziu. Myslím si, že nezáleží na tom, ako je báseň písaná, pretože viac záleží na tom, čo vyjadruje. Publikujem básne na svojom vlastnom blogu.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: