IKARIKAR http://www.ikar.sk

Dominika Strigáčová

 

O lakomstve (Dominika Strigáčová)6.9.2012
 

Báseň sa venuje ďalšiemu zo siedmich hlavných hriechov. Použitý rým aa,bb. Úvod básne je biblický, nasleduje znázornenie prejavu tohto hriechu v medziľudských vzťahoch súčasnosti. ... pokračovanie
 
 

O závisti (Dominika Strigáčová)6.9.2012
 

Pôjde o báseň venovanú jednému zo siedmych hlavných hriechov. Použitý druh rýmu: aa, bb. Báseň má biblický úvod a pokračuje súčasným stavom- prejavmi v medziľudských vzťahoch. Jemnou formou tak kritizuje časté ľudské správanie. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Dominika Strigáčová

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: