IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

dracica22

PA111401 copy.jpg
O mne

som tam,
kde hviezdy svietia.
som tam,
kam vtáky letia.
som tam,
kam sdrce kráča.
som.
no bez spoluhráča.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: