IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Dušan Zádroš

O mne

zaoberám sa históriou Jelšavy, trocha i publikujem potajme píšem poéziu

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: