IKARIKAR http://www.ikar.sk

ELENA ELEKOVÁ: Život pri živote
 

6,90 € (internetová cena)

5 € (pre registrovaných)
Prihlásiť / Registrovať a kúpiť za túto cenu


 

 

     Príbeh psychologičky Magdy, ktorá pracuje na lôžkovom oddelení psychiatrie, kde sa stretáva s najrôznejšími ľudskými osudmi. Na jednej strane sa snaží držať predsavzatia pomáhať duševne chorým pacientom, narkomanom či alkoholikom. Na strane druhej ju ubíja mašinéria každodennosti a najmä silná túžba po vlastnom dieťati.

     Magda je neustále konfrontovaná s mnohými otázkami o životných hodnotách a prioritách ako šťastie, úspech alebo len obyčajná spokojnosť. Novelu obohacujú ďalšie zaujímavé postavy ako Inga, ktorú zradí a opustí manžel; rozvedená Agáta, ktorá si vzťah nahrádza prepchávaním sa sladkosťami; Beáta, ktorá trpí nenaplneným vzťahom s povrchným Markom; či výstredná, no sympatická doktorka Judita bojujúca s rutinou i slizkým primárom.

 

     Pútavý príbeh Život pri živote navyše zamotá plánované zrušenie psychiatrického oddelenia...

 

 

Porota Literárnej ceny Mám talent:

     To, co se mi na rukopise opravdu líbí, je schopnost autorky věrohodně vykreslit prostředí psychiatrie. Netuším, zda autorka má sama s tímto prostředím nějaké větší osobní zkušenosti, ale zvládla ho vykreslit opravdu věrohodně a věřím všemu, co se na „její“ psychiatrii odehrává.

Markéta Dočekalová

 

     Život pri živote je kultivovane napísaný rukopis svedčiaci o autorkinej zrelosti, štylistickej zručnosti, talente a istej skúsenosti s textom. Rozpráva o jemnostiach života, vzťahov, komunikácie, o napĺňaní túžob a ambícií – profesionálnych i privátnych. Život pri živote je próza odhaľujúca vesmír v ženskom vnútri, zložito štruktúrovaný svet, ktorý má čo povedať iným ženám, no odhaľuje ho aj mužom, pravda, ak sa oň zaujímajú.

Peter Holka

 

     Pokiaľ ide o samotný príbeh hlavnej hrdinky, nie je ničím výnimočný (túžba po dieťati zrazená komplikovaným život ohrozujúcim potratom spôsobeným zrejme neadekvátnym zákrokom lekárov), ale je vystavaný s triezvou a nie veľmi emotívnou vecnosťou nepochybne naznačujúcou potenciál autorkinho talentu.

Alexander Halvoník

 

     V súvislosti so Životom pri živote bez veľkého preháňania oceňujem literárnu reflexiu viacerých závažných fenoménov súčasnosti. Mám na mysli najmä toľko diskutovaný syndróm vyhorenia, ktorý sa poľahky prihodí všetkým, ktorí z nejakých dôvodov odmietnu pohodlnú taktiku „jedným uchom dnu, druhým von“.

Zuzana Belková

 

     Sú autori, ktorí sa preceňujú, lebo ich ambície presahujú ich schopnosti. A sú aj takí, čo sa podceňujú a nejdú na hranicu možného. Elena Eleková nepatrí ani k prvým, ani k druhým. Napísala text, ktorý presne zodpovedá jej danostiam i jej možnostiam. Výsledkom je kniha, ktorá sa nehrá na literatúru s veľkým L, ale zato prináša vierohodný a poctivo spracovaný príbeh, ktorý neuráža vkus čitateľa a ktorému sa dá veriť.

Marián Leško


 

Elena Eleková

     vlastným menom Katarína Varechová, rodená Tkáčová, sa narodila (12. 7. 1978) a vyrastala v Sobranciach, mestečku vzdialenom dvanásť kilometrov od ukrajinskej hranice. Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. S manželom a dcérkou žije v Michalovciach, kde pracuje v poradni pre psychické zdravie.

     Autorka hovorí, že vždy mala rada slová, najmä písané. „Som vášnivý čitateľ, typ knihomoľ knižničný. Isto za to môžu aj rodičia – mama písavala básne a vštepila mi priam fyzickú úctu ku knihám, otec čítaval aj s baterkou pod perinou. S výrobou veršíkov som začala asi v ôsmich rokoch a vďaka zanietenej učiteľke slovenčiny som aj pokračovala. Získali ocenenia v literárnych súťažiach a niektoré, už gymnaziálne, vyšli v literárnych prílohách týždenníkov Nové slovo a Smena na nedeľu.

     Básnické črevo mi však asi vyoperovali spolu s apendixom v osemnástich. Zdalo sa mi, že na prózu, ktorá ma vždy lákala, nemám talent, skúsenosti ani silnú tému, preto som sa písaniu prestala venovať. Až prišlo ďalšie tvorivé životné obdobie – rodičovská dovolenka a najmä projekt Mám talent. To už som mala témy aj skúsenosti. Takže po nociach, za podpory čitateľov MT a manžela sa zrodil môj prvý rozsiahlejší prozaický text. Venujem ho všetkým, čo sa usilujú profesionálne pomáhať.“


 


Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: