IKARIKAR http://www.ikar.sk

Eva Dohler

 

Nil novum (Eva Dohler)9.11.2015
 

Ryť aortou v zemi. ... pokračovanie
 
 

Duša o sebe (Eva Dohler)16.9.2010
 

galaxy-cluster-abell1689-desk-1280.jpg...túžby, skľúčenosť a prelamovanie hraníc rozumu... ... pokračovanie
 
 

Mimočasové okamihy (Eva Dohler)11.7.2010
 

Persephone_by_blackeri.jpg...krátke poviedky a ich tiene... ... pokračovanie
 
 

Záplavy (Eva Dohler)30.6.2010
 

crowdrawing.jpgZáplavy myšlienok a iné... ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Eva Dohler

tori_nightsky.jpg
O mne

...písanie ako forma modlitby... (F. Kafka)

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: