IKARIKAR http://www.ikar.sk

Eva Šingľárová

 

Okamihy života (Eva Šingľárová)8.2.2010
 

Okamihy života zachytávajú častokrát to najdôležitejšie v našom živote, vypovedajú o nás, našom zmýšľaní, našich predstavách a snoch. Sú našim sprievodcom na cestách. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Eva Šingľárová

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: