IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Filozof Peter

Ja.jpg
O mne

Momentálne som študentom učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a psychológie na Univerzite Mateja Bela v BB (konkrétne Pedagogická a Filozofická fakulta). Štúdium ma veľmi baví, takisto sympatizujem s predstavou vykonávania učiteľskej profesie, no zatiaľ si nie som úplne istý, či sa poberať týmto smerom, aj keď bolo by to fajn. Dôvod, prečo píšem, je ten, že chcem prostredníctvom svojich diel pravidelne poukazovať na to, čo je v našich životoch naozaj dôležité a vytvoriť tým v ľuďoch výrazné upovedomenie vzhľadom na danú problematiku. Donútiť ľudí zamyslieť sa a popremýšľať nad svojím vlastným životom, jeho hodnotami a ostatnými početnými aspektmi. Kiežby sa moja tvorba niekedy uchytila aj v zahraničí, ale však čo?! Sny majú byť veľké a ja som hrdý na svoj patologický optimizmus. Veď, ako hovorí jedna moja myšlienka: "Duša vedená srdcom lásky je schopná mimoriadnych vecí, obzvlášť, ak je slobodná a pripravená konať."

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: