IKARIKAR http://www.ikar.sk

Gregory Samuel Stalemate

 

29 (Gregory Samuel Stalemate)29.11.2011
 

dve číslice, nad ktorými všetci budete premýšľať... pokračovanie
 
 

Vouloir (Gregory Samuel Stalemate)3.7.2011
 

Želajme si, po čom túžime... ... pokračovanie
 
 

Slabomyseľné kratochvíle (Gregory Samuel Stalemate)22.6.2011
 

Píš a nechaj písať... ... pokračovanie
 
 

Lacrima (Gregory Samuel Stalemate)9.6.2011
 

A človek zaplakal pod ťarchou ľudstva... ... pokračovanie
 
 

Antares (Gregory Samuel Stalemate)25.5.2011
 

Zopár zblúdilých poviedok... ... pokračovanie
 
 

Nočné jazdy (Gregory Samuel Stalemate)29.4.2011
 

Príbehy jednotlivcov, letmo pohodené v rieke žitia. Čosi ich cesty spája. Samota, vášeň, identita, túžba, láska, neha, smútok, rozkoš, bolesť – to všetko nachádzame po západe slnka. V tme pocítime svety, ktoré svetlo dňa neodhalí. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Gregory Samuel Stalemate

GSS.jpg
O mne

Som len demonštrácia kauzality, ktorú nechápem. Tak ako vy všetci.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: