IKARIKAR http://www.ikar.sk

Ivan Barnoky

 

Hladanie brehu (Ivan Barnoky)3.10.2011
 

Ako povedal Ch.Baudelaire v jednej zo svojich básní v próze - Aby ste neboli otrokmi týranými časom, opíjajte sa bez prestania. Čím? Vínom, poéziou alebo cnosťou, čím chcete.. Tak vám ponúkam zopár svojich opojení a únikov pred bremenom času.. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Ivan Barnoky

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: