IKARIKAR http://www.ikar.sk

Iveta Malicka

 

Učiteľka (Iveta Malicka)21.3.2017
 

Maličká ruka ceruzku stísa, pomaly ťahá, stoličku knísa. Jazýček drobný pomáha vari, čiarka sa rovná na riadok zdarí. Tá detská duša snaží sa vedieť, má pekne písať a rovno sedieť. no ale predsa chce sa aj pohrať, nielen sa učiť a perom... pokračovanie
 
 

Stratená (Iveta Malicka)21.3.2017
 

Tichúčko kráča, stúpa len stopou, čaká a dvíha pieskovou nohou. Krok s krokom spája, do vody vnára, čo more zmetie, smer jeho vedie.   Stráca  sa v diaľke, myšlienky toľké, podivný osud, počúvaj,  nesúď... ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Iveta Malicka

O mne

www.ivetamalicka.tumblr.com

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: