IKARIKAR http://www.ikar.sk

Ján Ragán

 

Klan Gambinovcov (Ján Ragán)15.2.2011
 

V roku 1976 smrťou Carla Gambina, klan Gambinovcov nadobudol nového šéfa rodiny Paula Castelana . Castellano zaviedol nové pravidlá v živote tejto rodiny z dôvodu aby neupozorňoval na seba pozornosť vlády. Hlavnými pravidlami z jeho pravidiel boli :... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Ján Ragán

O mne

Volám sa Ján R. Momentálne študujem na Vysokej škole Bezpečnostného manažérstva v Košiciach externe. Som čitateľ skôr pravdivých príbehov ohľadom kriminality objasňovania rôznych prípadov atď. Prečítal som mnohé knihy Gustáva Murína aj Jozefa Kariku a mnohých zahraničných spisovateľov. Váš projekt Mám talent ma zaujal z dôvodu možnosti prejaviť sa a zistiť čoho som vlastne schopný z hľadiska literárnej tvorby a prirodzene som zvedavý na názor odborníka z tejto oblasti . V krátkosti by som toľko uvádzal o svojej osobe.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: