IKARIKAR http://www.ikar.sk

Jana Ambrušová

 

Život (Jana Ambrušová)9.11.2013
 

V tomto svete plnom ľudí, kde sa stále niekto nudí, nikto nežije dva razy, a tak hľadaj všetky krásy, čo sú skryté vnútri v nás. Využi naplno svoj čas, ktorý ti bol daný zhora, kým nepríde tá potvora. Zahalená v čiernom rúchu, priblíži sa k... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Jana Ambrušová

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: