IKARIKAR http://www.ikar.sk

Janko Neri

 

Prízrak v cukrovej trsti_kurici (Janko Neri)30.10.2009
 

Nebolo by zaujímavé spojiť cukrovú trstinu a kukuricu, ktorú tak krásne ospieval Chruščov svojou výrečnou topánkovou metódou? V deň, kedy by sa podarilo skrížiť tieto dve rastliny plné kultúry, by som uprostred poľa urobil čosi nové. Zmenil by som to... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Janko Neri

profile_gif.gif
O mne

človek, kresťan, umelec

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: