IKARIKAR http://www.ikar.sk

janulka

 

PoCITY (janulka)21.2.2011
 

... ... pokračovanie
 
 

OPTIMIZMY (janulka)18.2.2011
 

Nič viac, len potešenie pre duše... pokračovanie
 
 

O žIVOTE ZO žIVOTA (janulka)18.2.2011
 

Takto to vidím ja... ... pokračovanie
 
 

PoCITY (janulka)18.2.2011
 

... ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

janulka

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: