IKARIKAR http://www.ikar.sk

Jozef Molnár

 

O vodovode do Afriky (Jozef Molnár)15.12.2010
 

Kde bolo, tam bolo... Bola raz jedna krajina v strede Európy. V tej krajine žil chlapec, ktorý sa volal Tomáš. Mal osem rokov. Jedného dňa vymyslel, že by bolo dobré postaviť vodovod s pitnou vodou do Afriky, ktorý by šiel cez všetky africké krajiny. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Jozef Molnár

O mne

Všímavý pozorovateľ, nie vždy vážny pisateľ...

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: