IKARIKAR http://www.ikar.sk

k to the ý a.k.a. ký

 

Rok jedna (k to the ý a.k.a. ký)11.3.2019
 

Z dôvodu aby som zvýšil kapacitu toho koľko svojich príspevkov sem môžem pridávať som sa rozhodol všetky svoje doteraz napísané diela dať sem. Rok jedna znázornuje prvý aktívnejší rok mojej tvorby, ktorý sa onedlho končí a reprezentuje výber diel, za... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

k to the ý a.k.a. ký

XYYYYYYYY.png
O mne

Autor diel. Tvorca riadkov. Spájač písmen. Skladač viet. Gramatický zločinec.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: