IKARIKAR http://www.ikar.sk

Karou

 

Ako šťastie... (Karou)10.4.2014
 

Za oknami je tma, Svetlá prestali svietiť, Vyšli však hviezdy, ktoré dovtedy nebolo vidieť. ... pokračovanie
 
 

Znovuzrodenie (Karou)9.1.2014
 

Klavírne tóny sa premávajú priestorom a ja sa som zapozeraná na horúcu, stúpajúcu paru z pohára. Keď pani Tmavá začne hrať, byty stíchnu. Už to pokračuje 2 roky, každý deň. Jediná chvíľa, kedy cítim, že niečo abstraktné lieta priestorom. ... pokračovanie
 
 

Nechcená nenávisť (Karou)18.12.2013
 

Tá hmla je vo mne, do mňa preniká. ... pokračovanie
 
 

Polnočná (Karou)18.12.2013
 

Jediné, čo mi v tej chvíli vzišlo na um, bolo prekrížiť ruky a začať sa modliť za ich 2-ročné dieťa. ... pokračovanie
 
 

Všednosť (Karou)1.12.2013
 

Vlastne chápem všetkých čo sa s ním stotožnia. ... pokračovanie
 


 

Projekt

mediálne
podporujú: