IKARIKAR http://www.ikar.sk

Katarína Huťová

 

Rozpoznám (Katarína Huťová)16.5.2012
 

Ako krv ako meď ako sladký hnev. Krvavá stopa ako ťažiaca hneď V pľúcach mi leží a trhá Ako krv ako meď ako sladký hnev. Rozpoznám rozkož vašich tiel Už rozpoznám hraný cieľ! ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Katarína Huťová

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: