IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Katarína Komarcová

O mne

Moja inšpirácia je podľa mňa najfamoznejší slovenský básnik Ján Kostra.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: