IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Katarína Moravová

n1011226684_30276387_6145158.jpg
O mne

Myšlienky, tie do vrecka neschováš,
myšlienky, tie sa z duše vonku derú.
a tak slovami maľujem
obrazy bolesti, lásky, snov,
na plátno života súhru pocitov:
radosť i strach, vieru i nedôveru...

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: