IKARIKAR http://www.ikar.sk

Katarína Tholtová. Víťazka 1. ročníka Literárnej ceny MT (vyjadrenie poroty)
 

Víťazka 1.ročníka Literárnej ceny Mám talent

Katarína Tholtová a jej Nočné motýle

(vyjadrenie poroty)


     Kniha Kataríny Tholtovej je od začiatku do konca svedectvom autorkinho nádherného zápasu s nádhernou prozaickou témou. Je ňou psychika človeka modernej spoločnosti s jej mentálnymi, sociálnymi, filozofickými či civilizačnými dôsledkami. Majstrovsky spracovala závažnú spoločenskú tému, ktorou je takmer nebadané hromadenie sa konfliktov a konfliktíkov v súčasnej čoraz neurotickejšej spoločnosti. A tie majú či môžu mať veľmi vážne dôsledky. Je to próza o zraniteľnosti ľudskej psychiky, krehkej ľudskej duše, ale aj próza hodnôt a istôt, je to próza pravdy, dobra a zla v každom z nás.

     Román Nočné motýle sa dá vnímať aj ako jedna krásna metafora s naliehavým posolstvom pre súčasníkov i budúce generácie: ak jednotlivec i celé ľudské spoločenstvo prestanú snívať, nevyhnutne ochorejú.

     Nespavosť – insomnia Kataríny Tholtovej nie je len plnohodnotný literárny nápad, ale je to aj výzva naplnená intelektuálnou odvahou dívať sa na ľudský svet zvnútra i zvonka a hľadať hlbinné súvislosti medzi tým, čo sa deje v človeku a jeho spoločnosti, čo deformuje a čo povznáša.

     Román je veľmi dobre komponovaný, autorka využila krátke kapitolky, v ktorých strieda obrazy zo života svojich postáv, tieto fragmenty však vytvoria parádny celok s farebnou, jemne štruktúrovanou mozaikou, kde napokon všetko do seba zapadá.

     Autorka si nič nezľahčuje. Nezľahčuje sama sebe, ani svojim postavám (Ema, Sára, Pablo a Tim) nič neodpúšťa; všetci štyria úporne zápasia so svojimi životmi, každý inak a svojsky, lebo hoci majú spoločnú nemoc – totálnu insomniu – každý z nich je iný, jedinečný.

     Tholtovej próza je jednou z najvýrečnejších vízií o tom, ako sa zo sveta našich realít stáva virtuálny svet, ktorý si dnešný človek tak rád vytvára a v ktorom sa stráca sám sebe. Je to naozaj novotvar, ktorý je výzvou pre súčasnú slovenskú literatúru.

     Autorka je veľmi nadaná a vzdelaná mladá autorka. Svoj zámer dotiahla do konca, aj keď hrdinami príbehu pohybuje ako bábkami. Tholtovej posolstvo je v tom, že všetci máme možnosť zmeniť svoj život k dobrému.

     Ak v literatúre existuje niečo ako vynález, tak Tholtovej románová próza je vynálezom. Je priam vzrušujúce sledovať trpezlivé radenie presných situácií, presných dialógov a presných viet neúprosne sa predierajúcich k zmyslu. Za všetkým cítiť vzdelanie, ale i autorskú vôľu prenikať k podstatám.

 

POROTA

Alexander Halvoník, literárny vedec
Igor Hochel, spisovateľ
Peter Holka, spisovateľ
Marián Leško, novinár a publicista
Dado Nagy, popularizátor kníh
Jarmila Samcová, literárna kritička a prekladateľka


 


Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: