IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Katarzyna Ratajczyk

320545_1975140823132_1381421228_31755988_5507524_n.jpg
O mne

Moje meno je Katarína Svobodová, ale pod pseudonymom som začala vystupovať až teraz. Pýtate sa prečo? Pretože polština je mi veľmi blízky jazyk, mám tam aj určité korene. Meno Katarína prenesené do poľštiny nemusím hádam vysvetľovať. Priezvisko Ratajczyk som si dala podľa môjho vzoru, ktorého vlastné meno bolo Petrus Ratajczyk, môj vzor, ktorý však už zomrel. Momentálne mám 15 rokov, takže som čerstvým občanom! :)

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: