IKARIKAR http://www.ikar.sk

Koľko vlastne zarobím na knihe? (Nobody) Celkový počet komentárov: 1
 

Nobody sa pýta:

     Dnes mám prekvapivo až tri celkovo obsiahle otázky:-)
     1) Akú má šancu na vydanie knihy neplnoletý autor? Je vôbec šanca vydať knihu v prípade, že jeho zákonný zástupca s tým povedzme nesúhlasí?

     2) Sú na vydanie knihy potrebné aj nejaké financie alebo všetko sa neskôr vydavateľovi zaplatí so zisku na predaji? Ako sa vlastne tento zisk delí medzi autora a vydavateľa?

     3) Ako je to s pseudonymom? Má autor právo žiadať od vydavateľa použitie prezývky na knihe? Môže túto žiadosť vydavateľ za nejakých okolností aj zamietnuť?

 

Valeria Malíková, riaditeľka vydavateľstva Ikar:

     1) Neplnoletý autor môže knihu vydať iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, pričom zvyčajne sú zákonnými zástupcami rodičia. Autorské právo je chránené, vyžaduje uzatvorenie autorskej zmluvy a takúto zmluvu môže právoplatne uzatvoriť iba plnoletá osoba.

     2) Štandardne hradí všetky náklady (autorský honorár, honorár za redigovanie, korektúry, grafické spracovanie, sadzba, tlač, propagácia, distribúcia) spojené s vydaním knihy vydavateľ, pričom vopred nemá zaručený zisk z predaja konkrétneho titulu, na ktoré tieto náklady vynaložil. To znamená, že vydavateľ podstupuje podnikateľské riziko straty.

     Štandardnou formou výpočtu honoráru autora na Slovensku aj vo svete je honorár vyjadrený %-nou sadzbou z predajnej ceny bez DPH. Autor pri tom dostáva pri vydaní knihy vyplatenú tzv. nenávratnú garanciu, ktorá sa zvyčajne vypočítava približne na výšku určitej časti prvého nákladu alebo celý prvý náklad. Na túto garanciu má autor nárok bez ohľadu na výsledok predaja.

     V praxi to znamená, že autor svoj honorár dostane, aj keď vydavateľ vykáže pri vydaní a predaji jeho titulu stratu.

     3) Áno, pri vydaní knihy je možné použiť prezývku alebo lepšie povedané pseudonym. Napokon aj na Slovensku vychádzajú knihy pod autorskými pseudonymami (Dominik Dán, Maxim E. Matkin, Eli Elias, Buless, ...). Takéto použitie je vždy predmetom dohody medzi autorom a vydavateľom.

     Vydavateľ má právo odmietnuť použitie pseudonymu v prípade, že to považuje za nevhodné, pričom dôvody môžu byť rôzne – napr. hanlivé alebo iným spôsobom spoločensky neakceptovateľné znenie pseudonymu alebo marketingové dôvody.

 Komentáre

j.z.25.5.2012
 

Mám jedinú otázku:
Koľko vydavateľov na Slovensku sa správa štandardne?
Asi by sa dali spočítať na prstoch jednej a v prípade veľmi optimistického pohľadu na svet hádam aj oboch rúk.
Štandardne sa totiž vydavateľ na Slovensku správa tak, že nestojí o žiadny pôvodný rukopis, kým autor nepríde s \"bakšišom\" na zaplatenie nákladov na výrobu. A honorárom je najčastejšie naturálna dávka - časť vytlačených kníh, s ktorými si autor môže robiť, čo len chce. A ten, kto pozná aspoň trochu distribučnú džungľu v tejto krajinke vie, že svoj honorár môže autor nanajvýš tak porozdávať.

Takže klobúk dolu pred tými niekoľkými poslednými mohykánmi, ktorí sa správajú naozaj ako vydavatelia a ctia autorov a ich prácu.

Upozornenie správcu

Napíšte text v rámiku do poľa pod ním. V prípade, že nebude správne vyplnený mail_to_by_send

sec 

Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: