IKARIKAR http://www.ikar.sk

Organizátorom portálu je vydavateľstvo Ikar, a. s.
 

►Adresa

IKAR, a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2
 

E-mail
mamtalent@ikar.sk

 

IČO: 00678856
IČ DPH: SK2020313174

Bankové spojenie:
UniCredit Bank: 1031853000/1111

IBAN: SK0211110000001031853000

Právna forma/názov: akciová spoločnosť
Obchodné meno: Ikar, a.s.
 


Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: