IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Kristína Simkaničová

O mne

17 ročná študentka umeleckej školy, ktorá potrebuje rady a kritiku, aby našla smer svojim lyrickým výplodom.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: