IKARIKAR http://www.ikar.sk

Kristína Vachanová

 

Plachosť (Kristína Vachanová)20.10.2017
 

Čo napísať, azda je to spŕška mojich každodenných nezmyslov, týkajúcich sa ťažkého života introverta. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Kristína Vachanová

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: