IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Laura Púchovská

O mne

Strom vrastený v srdci básnika
človek, čo sám pred sebou uniká.
Vytvára si umelý raj na Zemi
kričí potichu hlasnými prosbami.
Niekto, kto si myslí, že mu život uniká...
Taký je pocit samotného básnika!

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: