IKARIKAR http://www.ikar.sk

Literárna cena Mám talent má finálovú trojku!
 

     Názov „krásna literatúra“ nie je samoúčelný. Literatúra by mala byť naozaj krásna – svojím originálnym nápadom, príbehom, postavami, vycibreným štýlom i jazykovými prostriedkami...


     Aj toto zaznelo na druhom stretnutí poroty a zástupcov Mám talent 19.apríla 2010. Chvíľami búrlivá, vzrušujúca diskusia bola však mimoriadne podnetná a napokon z nej vzišla finálová trojka Literárnej ceny Mám talent. Jednohlasne sa na nej zhodli všetci šiesti porotcovia s tým, že je veľa rukopisov, ktoré majú čosi do seba, vidieť v nich potenciál, ale treba na nich ešte výrazne popracovať. Vyškrtať, doplniť, prerobiť. Napísaním sa práca autora ani zďaleka nekončí, ak chce čitateľov naozaj osloviť a zaujať.
 

     Porotcovia tiež upozorňujú na výber situácií, z ktorých skladajú príbeh. Mnohí píšu akože zo života s argumentom – to, čo píšem, sa naozaj stalo a preto to je legitímne. No často zažívame aj my banálne veci, príhody a do knihy preto treba vyberať a preosievať veľmi pozorne a neraz neúprosne kriticky.
 

     Rukopisy (niektoré aj z finálovej dvanástky LC MT) majú často zlú slovenčinu. Tej je predsa dostatok v médiách, prečo ňou dehonestovať aj krásnu literatúru? pýtajú sa porotcovia. A nie je to pohľad puristu. Veď posúďte niekoľko príkladov:
• Rozmíšlal som
• Bík
• ...v, ktorom...
(vysvetlenie autora k umiestneniu čiarky: veď pred ´ktorý´ má byť čiarka, nie?!)
Brindzové halušky (vysvetlenie autora: tých halušiek je veľa a množné číslo má predsa mäkké i!)

 

     Z 12 diel sa tak do finálovej trojky dostali tri. Porota a MT sa rozhodli, že ich mená pred konečných verdiktom nezverejní. Meno prvej trojky sa dozviete po 23.júni, kedy porota zasadne poslednýkrát a laureáta Literárnej ceny Mám talent oznámime až 21.septembra.

     Zo zvyšných 9 diel bolo 5 rukopisov posunutých do Vašej šance. Po posúdení o komerčnom potenciáli budú ich autori oslovení ohľadom vydania knihy.
 


Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: