IKARIKAR http://www.ikar.sk

Literárna cena - Mám talent

     Vydavateľstvo Ikar pôsobí na knižnom trhu vyše 20 rokov, počas ktorých vydalo takmer 4000 titulov rozličných žánrov, domácich i zahraničných autorov, pre všetky vekové kategórie. Spolu sa za toto obdobie predalo asi 22 miliónov kníh, čím sa vydavateľstvo stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a mediálneho života na Slovensku. Ikar poskytuje veľký priestor aj pôvodnej, slovenskej tvorbe. Podporuje domácich autorov, hľadá nové talenty a preto od roku 2009 organizuje Literárnu súťaž.


     V Literárnej súťaži je udelená výročná literárna cena za pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu. Do Literárnej súťaže budú zaradené všetky literárne diela, ktoré spĺňajú kritériá (uvedené nižšie) určené organizátorom a sú zaslané po výzve organizátorom.

 
     Najdôležitejším cieľom výročnej literárnej ceny je propagovať kvalitnú literatúru, dať šancu novým talentom a súčasne čo najviac priblížiť dielo širokej čitateľskej verejnosti. Víťazné dielo musí spĺňať kvalitatívne kritériá stanovené porotou, musí čitateľovi ponúknuť literárne hodnotné dielo a súčasne musí byť „čítavé“ so šancou presadiť sa na slovenskom knižnom trhu.

 
     Rukopisy hodnotí nezávislá šesťčlenná porota (zoznam pozri nižšie) odborníkov z kultúrnej oblasti. Tí posunú do finálovej zostavy diela s najväčším potenciálom a následne diskutujú, až kým sa nezhodnú na absolútnom víťazovi.

 

     Do štvrtého ročníka Literárnej ceny Mám talent budú zaradené

príspevky zverejnené na stránke www.mamtalent.sk

od 1.apríla 2012 do 31. marca 2013.    

Po výzve organizátora treba zaslať na e-mailovú adresu mamtalent@ikar.sk svoje dielo vo worde, bez obrázkov a rôznych grafických "vylepšení", do predmetu správy napíšte "Literárna cena MT" a pridajte krátku anotáciu, ktorou sa chcete predať: pár viet o príbehu, žáner, prípadne koho by kniha mosla osloviť.

 

Výsledky 4.ročníka Literárnej ceny MT budú vyhlásené

do konca roka 2013.

 

    Organizátor literárnej ceny Ikar, a.s. udelí laureátovi literárnej ceny honorár vo výške 5000 eur. Autor víťazného diela zároveň získava autorskú zmluvu a ďalší podiel na predaji. V prípade, že žiadny finálový rukopis nedosahuje požadovanú úroveň a spomínané kvalitatívne kritériá nastavené porotcami, bude mu udelená Literárna prémia, prípadne nebude ocenený žiadny z rukopisov.  

 

KRITÉRIÁ

• uverejnené na internetovej stránke www.mamtalent.sk
• napísané v slovenskom jazyku
• román alebo novela
• rozsah minimálne 100 strán (normalizovaných strán)
• zmluvne neviazané
• nikdy predtým neboli vydané v inom vydavateľstve
 

 

POROTA - zloženie pre 4.ročník

 

  

Zuzana

Belková

Marián

Leško

Jozef

Dado Nagy

Peter

Holka

Markéta

Dočekalová

Alexander

Halvoník

 

► Zuzana Belková, publicistka, moderátorka a recenzentka

► Marián Leško, novinár, komentátor a publicista

► Jozef Dado Nagy, publicista, moderátor a popularizátor kníh

► Peter Holka, spisovateľ, dramatik a publicista

► Markéta Dočekalová, lektorka tvorivého písania a spisovateľka

► Alexander Halvoník, prozaik, literárny kritik a prekladateľ

 

Poznámka:

Normalizovaná strana obsahuje 30 riadkov po 60 úderov na strane (započítavajú sa všetky písmená, číslice, interpunkčné a rozdeľovacie znamienka, i medzislovné medzery). Jedna normalizovaná strana má 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov.


 

Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: