IKARIKAR http://www.ikar.sk

Lucia Huňadyová

 

Rituál trinástej hviezdy (Lucia Huňadyová)9.4.2016
 

Nevnímala nič. Hlboko kontemplovala s pokojným tlkotom srdca. Pravidelne dýchala a riasy sa jej mihotali hore a dolu. Nepovedala nič. Malý náznak úsmevu by neodmietla, ale ten jej by bol tiež zbytočný. Potichu vstúpila do nikdy nespočítanej dimenzie a... pokračovanie
 
 

Unášaná vlnami (Lucia Huňadyová)9.4.2016
 

Pod slnkom stáli stromy a na kameňoch sa vyhrievali jašterice ľudské a aj tie so škvrnami... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Lucia Huňadyová

O mne

„Spoza privretých viečok pocitovosti presvitá svetlo kontextu a uchopovania reality do vlastných rúk. Skoro mi ponúka napísať, že sa obrazom muža zaoberá v temer feministickej rovnosti... plnokrvne ženská autorka, ktorá hľadá a multimediálne rozvíja svoj ľudský aj rodový potenciál.”
Eva Masaryková, výtvarníčka

„Jeden krásny komplex, ktorý na jednej strane pomôže oddýchnuť zmyslom, na druhej strane núti človeka k zamysleniu sa nad životom, nad sebou samým. Poukazuje na jeho krásy, ale aj dilemy, ktoré si každý z nás nosí v sebe.”
Peter Papšo, básnik

= úryvky z prológu a epilógu autorského knižného portfólia Socha fotka kresba alebo výtvarník viet

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: