IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Lucia Mileová

O mne

Som veľmi zložitá osobnosť a to sa odráža aj v mpjich básňach

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: