IKARIKAR http://www.ikar.sk

Lucia Waltová

 

Anjelské poslanie4.- Pád nádeje (Lucia Waltová)19.6.2010
 

Vo svete, ktorý bol ľudským očiam neviditeľný sa odohráva príbeh jedného anjela, ktorý poslušne plnil príkazy Neba, až raz pocítil túžbu prežiť vlastný príbeh... ... pokračovanie
 
 

Anjelské poslanie3.- Rozhodnutie (Lucia Waltová)19.6.2010
 

Vo svete, ktorý bol ľudským očiam neviditeľný sa odohráva príbeh jedného anjela, ktorý poslušne plnil príkazy Neba, až raz pocítil túžbu prežiť vlastný príbeh... ... pokračovanie
 
 

Anjelské poslanie2 - Hranica pocitu (Lucia Waltová)9.6.2010
 

Vo svete, ktorý bol ľudským očiam neviditeľný sa odohráva príbeh jedného anjela, ktorý poslušne plnil príkazy Neba, až raz pocítil túžbu prežiť vlastný príbeh... ... pokračovanie
 
 

Anjelské poslanie1 - Dotyk smrti (Lucia Waltová)9.6.2010
 

Vo svete, ktorý bol ľudským očiam neviditeľný sa odohráva príbeh jedného anjela, ktorý poslušne plnil príkazy Neba, až raz pocítil túžbu prežiť vlastný príbeh... ... pokračovanie
 


 

Projekt

mediálne
podporujú: