IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Marek Bernád

O mne

Krátky popis:
Mám 18 rokov. Som kresťan. Som zadaný. Môj život je z polovice umelecký, viem písať básne, viem dobre kresliť, som klavirista...

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: