IKARIKAR http://www.ikar.sk

Martin Marko

 

Nádej 1 (Martin Marko)30.1.2011
 

Padol som po stýkrát do bahien, nepoučený a neskúsený. Verím však, že si raz poviem - skončil sa čas sebatreníc... pokračovanie
 
 

Odmietaný (Martin Marko)30.1.2011
 

Komu môžem básniť o svojich plánoch? Kto je ochotný naslúchať mojim slovám? Keď zobudím sa v krásne ráno, prihovoriť sa mi neopováž. Zranený z toľkých odmietnutí, ťažko uverím nejakej žene. Hoci som zažil dosť jej hnutí, neverím jej jemnej... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Martin Marko

O mne

Mám rád poéziu, hudbu, turistiku, prácu s deťmi.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: