IKARIKAR http://www.ikar.sk

Matej Súkeník

 

Len bež! Aj tak mi NEUTEČIEŠ! (Matej Súkeník)28.6.2013
 

Cŕŕrŕn!! Ozval sa mnou nenávidený zvuk môjho služobného telefónu. Zvuk sa rozliehal celým mojim domom. „ Haló ! " povedal som rozospatým a dosť nahnevaným hlasom. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Matej Súkeník

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: